Hakkımızda

USMER (Ulusal Strateji Merkezi), Türkiye’nin tarihsel – kültürel birikiminden hareketle bağımsız, güçlü, üreten Türkiye’nin rotasını belirleyen bütünsel stratejiler ve milli politikalar geliştirmek amacıyla kurulmuş bir düşünce kuruluşu ve mücadele merkezidir.

Dünyamız, büyük bir dönüşüm sürecinin içerisinde bulunmaktadır. Bu dönüşümün toplumsal dinamiklerini, Türkiye’ye yönelen tehditlerin kaynağını ve Türkiye’nin önünde duran fırsatları bilimin yol göstericiliğinde tespit etmek gerekmektedir.

21. Yüzyılda, bilimden sanata, ekonomiden güvenliğe, üretimden eğitime, kültürden sağlığa insanlığa umut veren yeni bir uygarlığın yükselişine tanıklık ediyoruz. Avrasya merkezli bu çağdaş uygarlık ile Türkiye’nin geleceğini aydınlatan program kesişmektedir.

Türk düşünce hayatına hâkim olan yapay ayrımları aşmayı öncelikli bir görev olarak değerlendiren USMER, Türk aydınını, uzmanları ve bilim insanlarını milli çıkarlar etrafında buluşturmayı hedefler. İlgili kişi, kurum ve kuruluşların bir araya gelmesini sağlayan, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin kurulmasını teşvik eden çalışmalar yapar. Ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar, çalıştaylar, konferanslar, sempozyumlar düzenler, yayınlar yapar.

USMER, ülkemizin her alanda karşı karşıya kaldığı sorunlara gerçekçi ve özgün çözüm modelleri oluşturur. Çözümlerin hayata geçirilmesi için etkinlikler düzenler. Çeşitli alanlarda araştırma, inceleme, analiz ve değerlendirmeler yapar; raporlar hazırlar, yayınlar üretir, projeler geliştirir. Titizlikle gerçekleştirilen bu çalışmaları, üretilen bilgileri, ortaya çıkan sonuçları karar alıcılar ve kamuoyu ile paylaşır.

Bağımsız, güçlü, üreten Türkiye için görev almak ve milli mücadeleye katkı yapmak isteyen aydınları, uzmanları, bilim insanlarını, gönüllüleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı